Irtisanomisilmoitus

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on yksi kuukausi (huoneenvuokralaki 7 luku: 52 §).