Järjestyssäännöt

Alla olevat järjestyssäännöt koskevat kaikkia vuokrakohteitamme Äänekosken, Suolahden, Konginkankaan ja Sumiaisten taajamissa. Niiden lisäksi noudatetaan mitä yleinen järjestyslaki sekä taloyhtiön omat päätökset määräävät.

1. Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21.00 – 06.00, jona aikana jokaisen ulko-ovesta kulkevan on var-mistuttava siitä, että ulko-ovi tulee lukituksi. Tästä poikkeavat lukitusajat ovat talon ilmoitustaululla.

2. Asukkaiden yörauhaa häiritsevä toiminta yksityisasunnoissa on kielletty klo 22.30-06.00 välisenä aikana. Naapureiden suostumuksella voidaan kuitenkin sallia järjestettäväksi perhejuhlia ym. tilaisuuk-sia, jotka kestävät myöhempäänkin kuin klo 22.30:een.

3. Porraskäytävien siisteys vaatii:

  • että porrashuoneissa kuljettaessa pyyhitään jalat ja liikutaan meluttomasti
  • että huoneistoja ei tuuleteta porraskäytävään ja
  • ettei porraskäytävissä säilytetä lastenvaunuja eikä muutakaan tavaraa

4. Kellareissa ja varastotiloissa on avotulen käyttö kielletty, paloluukkujen avaaminen ja ikkunoiden auki jättäminen edesvastuun uhalla on kielletty. Lisäksi tarpeeton oleskelu kellari- ja yhteistiloissa on kielletty. Syttyvien aineiden säilytyksestä on sovittava erikseen ÄSA Oy:n toimiston kanssa.

5. Ulkoalueiden siisteys vaatii:

  • ettei nurmikoita aiheettomasti tallata eikä istutuksia vahingoiteta
  • että keittiöroskat ym. jätteet kuljetetaan niille varattuihin jäteastioihin
  • ettei vuodevaatteita tuuleta ikkunoista
  • että kukin pitää parvekkeensa siistinä ja puhtaana, grillaus on sallittu vain sähkögrillillä
  • ja ettei parvekkeille asenneta epäsiistejä lintulautoja.

6. Mattojen ja vuodevaatteiden pölyttäminen on sallittu ainoastaan tarkoitukseen varatuilla paikoilla; asuntojen parvekkeilta ja ikkunoista pölyttäminen on kielletty.

7. Polkupyörät, lastenvaunut, sukset ja yms. on säilytettävä niille erikseen varatuissa tiloissa hyvässä järjestyksessä.

8. Autojen pysäköinti on sallittu varsinaisella pysäköintipaikalla; lämmityspistokepaikat varataan ÄSA Oy:n toimistosta. Pihakäytävillä saa ajaa ainoastaan välttämätöntä tavaroiden purkua tai lastausta varten.

9. Koirien kissojen ym. kotieläinten omistajien on huolehdittava siitä, että ne eivät liiku pihalla yksin irrallaan ja näin likaa piha-alueita, porraskäytäviä eikä muita yhteisiä tiloja.

10. Muuttoilmoitus on jokaisen muuttajan tehtävä. Muuttoilmoitus tehdään joko soittamalla numeroon 0295 535 535 tai osoitteeseen www.posti.fi/muuttoilmoitus. Tiedot asuntoon muuttavista henkilöistä tulee ilmoittaa myös ÄSA Oy:n toimistoon.

11.Vioista tai vuodoista vesi-, viemäri ja lämpöjohtoverkostoissa tai muista vioista joko asunnossa tai talon yhteisissä tiloissa, tulee ilmoittaa välittömästi joko huoltomiehelle tai ÄSA Oy:n toimistoon.

12. Radio- televisio- ym. antenneja ei saa asentaa ilman ÄSA Oy:n toimiston lupaa. Sama määräys koskee myös mainoskilpiä yms.